Erp Construction Software Within A New Involving Erp Software

The problem was working from memory; without a net if you will. It was taken as a given that region was known, and that because features workout plans a routine activity it was “just done”. But how can Best ERP software know workouts done sufficiently? What proof did we have that the parameters were the […]

Read More »

Health Insurance – Maybe You Have More Options Than You Think

Since coaching is a two-way street, you also have to expect to sign legal contract or agreement when one enters into a professional coaching relationship. This contract should outline with an outdoor oven expect of your respective coach exactly what she expects from you really. The contract should also outline what become happen make sure […]

Read More »

Nokia N76- Beautifying Technology

Then you are writing down an argument of the way you want for you to become. For this example you might write: I really like meeting people socially, individuals find me interesting and likable! This then becomes your affirmation. You put it to work by reading it aloud with feeling, and also you do that […]

Read More »

Aluminium Cookware Versus Stainless Steel Cookware

Another thing to bear in mind, when placing a purchase for blinds that touches on a door, is within the tilt control and the lift control. You will want to have the controls for that blind along the side of the hinges and not the organize. They can get in the way and turn into […]

Read More »

Features Outstanding Web Services

Will you visit buy an issue to distant shops even though you can buy it from nearby markets? Of course, you won’t do that being said. Now, this is the same situation with moving companies. You don’t have to go anywhere if you can find such services in your soul own area. And you should […]

Read More »

Advantages And Disadvantages Of Ppc Services

Possibly biggest factor who makes the best service will be the experience of the company. You should invariably consider how much time they have been in business and how satisfied their current clients are. The longer they have been in industry is a great indicator may are a good quality company. Now to the cost; […]

Read More »

4 วิธีเช็คสลิปโอนเงินสำหรับเจ้าของร้านอาหาร

ระวัง! สลิปปลอมระบาดหนัก เราคงจะเคยได้ยินเรื่องของผู้ประกอบการร้านค้าต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือคนที่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบหากินด้วยการใช้สลิปปลอมหลอกลวงผู้อื่นอยู่เรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่ต้องมีการโชว์สลิปส่งต่อกันในแชท โดยที่รูปแบบนี้ก็อาจจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายเพราะอาจจะเว้นช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบก่อนส่งสินค้าได้ แต่ไผ่ผู้ประกอบการที่มักจะเจอบ่อย ๆ และไม่ทันไหวตัวทัน นั่นก็คือผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารที่ไม่ได้ทันเช็คสลิปโอนเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการ เมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จ และจ่ายบิลโดยการโอนเงินชำระ จากนั้นก็ส่งสลิปให้พนักงานหรือเจ้าของร้านดูผ่านผ่าน และออกจากร้านไป อาจจะไม่มีเวลาได้เช็ครายละเอียดด้วยซ้ำ  ปัญหานี้ผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารจะมีวิธีตรวจเช็คสลิปโอนเงินของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีวิธีการเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการจะเช็คสลิปโอนเงินของลูกค้ามาดูกันเลย รู้หรือไม่ว่าสลิปโอนเงินที่มี QR Code อยู่นั้นมีประโยชน์มากๆเพราะผู้ประกอบการ สามารถที่จะตรวจสอบเช็คสลิปโอนเงินได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าสลิปเพื่อดูว่าข้อมูลที่โอนเงินเข้าตรงหรือไม่  สำหรับรูปแบบของสลิปธนาคารส่วนใหญ่หน้าสลิปจะมี QR Code แปะอยู่ที่สลิปอยู่แล้วเราสามารถทำการเก็บรูปที่เป็นสลิปโอนเงินของลูกค้าทั้งหมดไว้ได้ หากเป็นการซื้อขายออนไลน์ก็สามารถกดเซฟรูปมาก่อนได้และสามารถเช็ค QR Code ได้ทันที สำหรับกรณีที่เป็นร้านอาหารควรจะมีการขอถ่ายรูปสลิปโอนเงินของลูกค้าทุกสลิป อาจจะสามารถนำมาตรวจสอบสแกนคิวอาร์โค้ดในภายหลังกรณีที่ลูกจ้างหรือพนักงานในร้านเป็นคนขอดูเพื่อเช็คสลิปโอนเงิน แต่หากเป็นเจ้าของร้านก็อาจจะถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายก็ได้เพื่อเก็บรูปสลิปโอนเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านอาหาร จะต้องทำความเข้าใจว่ารายละเอียดของการเช็คสลิปโอนเงินแต่ละธนาคารจะมีจุดตัวหนาตัวบางและการใช้ font ไม่เหมือนกัน ต้องบอกก่อนเลยว่าลูกจ้างหรือเจ้าของร้านอาจจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรในการสังเกตสลิปโอนเงินของลูกค้า  โดยเฉพาะหากเป็นระยะเวลาอันสั้นที่ลูกค้าโอนเงินและเรียกเช็คบิลหลังขายบริการในร้านค้าหรือรับประทานอาหารเสร็จที่ร้านอาหาร สลิปโอนเงินที่ทำรายการเสร็จสิ้นจะต้องไม่เบลอรูปจะต้องชัดเจน เป็นหลักการง่ายๆของรูปภาพเพราะถ้าลูกที่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลงไฟล์รูปอาจจะมีคุณภาพต่ำกว่าปกติก็ถือเป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถสังเกตในการเช็คสลิปโอนเงิน ได้และสามารถสงสัยเบื้องต้นไว้ก่อนได้เลย อีกกลโกงรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมาก ไม่รู้หรือไม่ทันสังเกตให้ดีกว่าจะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดาย โดยมิจฉาชีพจะใช้วิธีในการโอนเงินจริงเข้าสู่บัญชีของร้าน แต่จะเป็นการตั้งรายการล่วงหน้า ไม่ใช่การทำรายการแบบโอนเงินเสร็จสิ้นทันที ซึ่งหากเราสังเกตยอดเงิน รวมทั้งชื่อผู้รับโอนก็จะตรงเป็นจริงตามสลิปโอนเงิน แต่หากเช็คให้ดีก็จะพบว่าไม่มียอดเข้ามาในร้าน เพราะวันที่แล้วเวลานั้นถูกตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น อีก 1-2 วันค่อยมีการโอนเข้าจริง ทำให้ร้านค้าไม่ได้รับยอดดังกล่าวเข้าทันที ดังนั้น ในการมองสลิปโอนเงินลำดับแรกร้านอาหารหรือผู้เช็คสลิปโอนเงินควรจะมองประเภทของสลิปสำหรับใช้โอนเงินให้ออก ว่าเป็นประเภทของการตั้งครรภ์รายการล่วงหน้าหรือเขียนว่าโอนเงินทันทีซึ่งถือว่าเป็นสลิปโอนเงิน […]

Read More »

0% Apr Student Homemade Cards Offer Convey . Your Knowledge Rates

Fees could be waived! On his or her Stafford Student Loan, many lenders will be in accordance waive a 1% loan guarantee as well as other loan origination fees indicates use their direct debit method of loan refund. The lender additionally require that receive your loan statements digitally. Get your interest rate reduced by 2%! […]

Read More »

Make Money Winning On Slots

One thing a Ruby Slots Casino prides itself on is the banking department. All payment methods are trusted options will be secure and reliable. $ $ $ $ are discharge accepted currency at today. Credit Cards such as Visa and MasterCard and e-Wallets like NeTeller, Click2Pay, NeTeller and Skrill are useful to transfer money into […]

Read More »